Wissinkwerkt

Management & Advies in de zorg

Over mij

Hoe kan een huisartsenpraktijk zo goed mogelijke zorg leveren aan haar patiënten? Dat is waar ik als praktijkmanager dagelijks aan bij draag. De 20 jaar ervaring als P&O adviseur, beleidsmedewerker en manager binnen diverse bedrijven, helpt me hierbij. 

Ik heb ervaren dat een organisatie, groot of klein, bestaat uit mensen die een gezamenlijk doel nastreven. Niets meer en niets minder. Dit geldt ook voor een huisartsenpraktijk. Waarin je als huisarts, praktijkondersteuner en assistente nauw met elkaar samenwerkt. En dat allemaal om je patiënt zo goed mogelijk te helpen. 

Mijn overtuiging is dat ik een team meer help bij het oplossen van problemen, door het niet direct uit handen te nemen. Daar waar mogelijk begeleid ik mensen om het zelf te doen.  

Ik daag mensen uit om iedere dag de beste versie van zichzelf te zijn. En hun talenten uit te dragen en met anderen te delen. Mijn drijfveer is het team in zijn kracht zetten en optimaal gebruik maken van het potentieel van mensen.


Wissink Werk(t)wijze

Sluit aan, verwonder en experimenteer

Als manager in een huisartsenpraktijk krijg ik vaak te maken met een team dat al jarenlang met elkaar werkt. Zo doen we dat hier nu eenmaal, hoor ik vaak mensen zeggen. Het is dan de crux om aan te sluiten bij dat wat er speelt, in plaats van mijn ideeën op te leggen. Maar hoe doe je dat? Ik kies ervoor om mensen te betrekken bij mijn werk, ze te prikkelen, mee te laten denken over oplossingen en ze uit te dagen te experimenteren.

Terug naar de bedoeling 

‘Dat moet vanwege de accreditatie’. Meestal krijg ik dit antwoord als ik vraag waarom er in de huisartsenpraktijk een bepaalde werkwijze gehanteerd wordt. Of ik zie juist dat iets niet gebeurt en slechts op papier leeft. We hebben in de huisartsenpraktijk in de loop der tijd allerlei systemen, structuren en afspraken ontwikkeld die ons afleiden van de eigenlijke bedoeling. Waarom doen we ook alweer dat wat we doen? Door vragen te stellen nodig ik het team uit hun eigen handelen kritisch onder de loep te nemen en hier samen bij stil te staan.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

In een huisartsenpraktijk is tijd schaars. Een dag is snel gevuld en 10 minuten spreekuurtijd is zo voorbij. De zorg voor de patiënt gaat altijd voor. Vaak ten koste van overleg met elkaar. De valkuil is om zaken snel zelf op te pakken, in plaats van de samenwerking met het team te zoeken. Ik heb gezien dat door het juist samen te doen er meer werk kan worden verzet met een groter draagvlak.